ADMISSION ANNOUNCEMENT

ประกาศผลรับเข้าศึกษา

กรุณาตรวจสอบข้อมูลทางด้านล่าง หากมีข้อสงสัยหรือคำถาม กรุณาติดต่อ เจ้าหน้าที่หน่วยรับเข้าศึกษา 02 206 2000 ต่อ 3102 หรือ 3104

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครที่ผ่านการสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท

หมายเหตุ คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

ขั้นที่ 1: ตรวจสอบรายชื่อ และตารางการเรียนปรับพื้นฐานจากระบบ โดยป้อน เลขที่ผู้สมัคร กับ เลขบัตรประชาชน ในฟอร์มด้านล่าง

List of the Qualified Applicants and Pre-course Information.

วันสำคัญต่างๆ ของรุ่น 27B

เหตุการณ์ วันที่
แจ้งความจำนงเป็นนักศึกษา 28 มิ.ย.- 4 ก.ค. 2567
ระยะเวลาชำระค่าแรกเข้า 28 มิ.ย.- 4 ก.ค. 2567
ประกาศตารางเรียนเสริมพื้นฐาน 27 มิ.ย. 2567
ระยะเวลาการเรียนปรับพื้นฐาน ก.ค. - ส.ค. 67
ปฐมนิเทศนักศึกษา 7 ก.ค. 67
เริ่มเรียนเทอมแรก 13 ก.ย. 2567

ขั้นที่ 2: หลังจากเช็คผลการสัมภาษณ์ ระบบจะแสดงผลว่าผู้สมัครต้องเรียนวิชาปรับพื้นฐานวิชาไหนบ้าง ใน Section อะไร ผู้สมัครสามารถดาวโหลด ตารางเรียนจากลิงค์ด้านล่าง

วิชาเสริมพื้นฐานภาษาอังกฤษ
Pre-course English

นักศึกษาการจัดการหลักสูตรไทยที่มีคะแนนภาษาอังกฤษไม่ผ่านเกณฑ์คะแนน TOEFL ITP 520 หรือเทียบเท่า จะต้องเรียนวิชาปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ

วิชาเสริมพื้นฐานบัญชี
Pre-course Accounting

นักศึกษาการจัดการหลักสูตรไทยจะได้รับการยกเว้นการเรียนวิชาปรับพื้นฐานในวิชาบัญชี ตามเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
 1. นักศึกษาต้องผ่านวิชาบัญชี* ไม่น้อยกว่า 2 วิชา และมีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า C หรือเทียบเท่า และนักศึกษาต้องจบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทมาแล้วไม่เกินกว่า 5 ปี
 2. หรือ นักศึกษาทำงานปัจจุบันด้านการเงินหรือบัญชี

วิชาเสริมทักษะด้านการจัดการ
Managerial Skill Development (MSD)

นักศึกษาทุกคนจะต้องเรียน MSD ทั้งหมด 2 เนื้อหาวิชาได้แก่ ทักษะการนำเสนอ และการพัฒนาบุคลิกภาพ

วิชาเสริมพื้นฐานคณิตศาสตร์
Math for Finance

สำหรับนักศึกษาในสาขาการเงินเท่านั้น โดยทางวิทยาลัยจะจัดการสอนวิชานี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาสาขาการเงิน ก่อนจะเริ่มเรียนในวิชาแกน (Foundation Course) ของสาขา

หากท่านมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเรียนพื้นฐานกรุณาติดต่อ
คุณยาวรัตน์ (โอ๋) 02-206-2000 ต่อ 3206 หรือ E mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 10.00 - 18.00 น.

ขั้นที่ 3: การลงทะเบียนเป็นนักศึกษา

 1. กรุณาปรับปรุงข้อมูลของท่านให้เป็นล่าสุด
 2. พิมพ์ค่าใช้จ่ายแรกเข้า และค่าเรียนเสริมพื้นฐาน
 3. จดหมายรับเข้าศึกษาและบัตรประจำตัวนักศึกษาจะได้รับพร้อมกันในวันปฐมนิเทศน์ หากท่านต้องการใช้จดหมายรับเข้าศึกษาด่วนกรุณาติดต่อ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
หากท่านมีข้อสงสัยเรื่องการลงทะเบียน กรุณาติดต่อ คุณนิรันดร์ (เอก) 02-206-2000 ต่อ 3104

ขั้นที่ 4: ขั้นตอนการชำระเงิน

หลังจาก Log-in และปรับปรุงข้อมูลส่วนตัวเรียบร้อยแล้ว กรุณากดที่ Icon ด้านล่างเพื่อพิมพ์ Invoice เพื่อความสะดวก วิทยาลัยจัดให้มีการชำระเงินได้ 3 ช่องทางได้แก่
 1. ชำระที่ธนาคารไทยพาณิชย์ โดยพิมพ์ใบแจ้งหนี้ไปชำระที่เคาเตอร์ของธนาคาร
 2. ชำระด้วย QR Code โดยเปิดใบแจ้งหนี้แล้วใช้ Application ธนาคาร ในการชำระเงิน
 3. ชำระโดยบัตรเครดิตจะมีค่าธรรมเนียมการใช้บัตร 1.1%

Contact Program

หากท่านมีข้อสงสัยหรือคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร
กรุณาติดต่อผู้ประสานงานหลักสูตร โทร 02-206-2000 ต่อ

 • 3202: สาขาการเงิน (FN), สาขาการตลาด (MK) ,สาขาภาวะผู้ประกอบการและนวัตกรรม (EI)
 • 3203:  สาขาการจัดการและกลยุทธ์ (MS) 
 • 3207: สาขาการจัดการธุรกิจ (BM), สาขาทุนมนุษย์และการจัดการองค์กร (HO), สาขาการจัดการธุรกิจสุขภาพ(HBM)

ADMISSION CALL CENTER: +662 206 2000 ext. 3102, 3104

STUDY WITH US

We offer a world-class education at
a world-leading university in the center of Bangkok.

Admission Enquiries

For assistance with CMMU admission please contact
69 Vipawadee Rangsit Road
Samsennai, Phayathai District,
Bangkok, Thailand 10400
Tel: 662 206 2000
 • 662 206 2000 ext. 3102 or 3104
 • Line Official: @cmmu
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Follow us

Copyright © 2023 College of Management Mahidol University. All Rights Reserved.