เยี่ยมชมโรงพยาบาลคูน (Koon Hospital)

วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566 ผศ.ดร.ตฤณ ธนานุศักดิ์ หัวหน้าสาขา Healthcare and Wellness Management และ รศ.ดร.ปรารถนา ปุณณกิติเกษม รองคณบดีงานวิชาการ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้พานักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2 ของหลักสูตรปริญญาตรีแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี (Doctor of Medicine) ควบปริญญาโท Master of Management (Healthcare and Wellness Management) (MDMM) ไปเยี่ยมชมโรงพยาบาลคูน (Koon Hospital)  ซึ่งเป็นโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำที่เน้นแนวทางการรักษาแบบประคับประคอง (Palliative Care Medicine) อย่างเต็มรูปแบบ โดยมีพญ. นิษฐา เอื้ออารีย์มิตร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคูนและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและบรรยายเกี่ยวกับความเป็นมา วัตถุประสงค์ แนวทางการบริหารของโรงพยาบาลคูน นักศึกษาหลักสูตร MDMM ได้เรียนรู้หลักการการบริหาร แนวคิด ประสบการณ์การทำงานในภาครัฐและเอกชนของพญ. นิษฐา เอื้ออารีย์มิตร   นักศึกษาและอาจารย์ได้เยี่ยมชมห้องพัก และห้องทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้รับการออกแบบมาให้เอื้อต่อการรักษาแบบประคับประคอง เช่น ห้องสมาธิ ห้องดนตรีบำบัด ห้องฝึกศิลปะของผู้ป่วยตลอดจนผู้ดูแล   โดยกิจกรรมการเยี่ยมชมนี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร MDMM ที่เน้นเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้ประสบการณ์จากผู้นำและนักบริหารในสาขาบริบาลสุขภาพ เพื่อประกอบการพัฒนาภาวะผู้นำ หลักคิดการบริหารและวางแผนเส้นทางอาชีพในอนาคต

On 17th March 2023, Asst. Prof. Trin Thananusak, Ph.D., Head of the Healthcare and Wellness Program and Assoc. Prof. Prattana Punnakittikashem, Ph.D., Deputy Dean (Academics) of CMMU chaperoned year 1 and 2 undergraduate students from the faculty of medicine, Ramathibodhi hospital, who enroll in the dual degree program MDMM, to visit Koon hospital.  Koon is the pioneering hospital in Thailand which provides comprehensive palliative care. A team of staff led by Dr. Nittha Oer-areemitr, the medical director of Koon, has shared their experience of managing the hospital, their ideas and core values. The staff showed the students the rooms and facilities for the patient and their families, such as the meditation room, music therapy room and art room.  These facilities are designed specifically for conducting palliative care. The student visit is a part of the MDMM curriculum as it enables the students to learn leadership lessons, management practices and possible career paths from leading CEOs and executives in the medical field.

  • Hits: 237

ADMISSION CALL CENTER: +662 206 2000 ext. 3102, 3104

STUDY WITH US

We offer a world-class education at
a world-leading university in the center of Bangkok.

Admission Enquiries

For assistance with CMMU admission please contact
69 Vipawadee Rangsit Road
Samsennai, Phayathai District,
Bangkok, Thailand 10400
Tel: 662 206 2000
  • 662 206 2000 ext. 3102 or 3104
  • Line Official: @cmmu
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Follow us

Copyright © 2023 College of Management Mahidol University. All Rights Reserved.