ปริญญาโท การจัดการมหาบัณฑิต หลักสูตรไทย

วิทยาลัยการจัดการได้ดำเนินการเปิดสอนการจัดการมหาบัณฑิต หลักสูตรไทย เพื่อเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาของผู้เรียน และเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด โดยมุ่งเน้นการนำหลักการที่เป็นทฤษฎีมาประยุกต์ให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน

สาขาการตลาด

สาขาการตลาด มุ่งเน้นการสร้างกระบวนการคิด อย่างเป็นระบบสร้างทักษะในการคิดและวิเคราะห์ลูกค้า เรียนรู้กระบวนการวิจัย การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ การทำตลาดค้าปลีก การแสวงหาช่องทางการตลาดใหม่ๆ การสร้างแบรนด์ให้กับผลิตภัณฑ์ การสื่อสารที่เข้าถึงตลาดและผู้บริโภค รวมถึงการนำเอาแนวคิดมาใช้ปฏิบัติในโลกการตลาดที่เป็นจริงได้ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถตอบสนองกับความต้องการที่ไม่หยุดนิ่งของผู้บริโภค

แนวคิดการออกแบบหลักสูตร

หลักสูตรปริญญาโทการจัดการการตลาดนี้ ถูกออกแบบมาให้เหมาะกับการพัฒนาทั้งองค์ความรู้สำหรับนักการตลาดมืออาชีพ โดยรายวิชาจะได้รับการเลือกสรรให้ครอบคลุมแกนหลักสำคัญ 3 ด้านคือ ลูกค้า (ผู้บริโภค) / แบรนด์ (ผลิตภัณฑ์และบริการ) / ช่องทางจัดจำหน่าย (ค้าปลีกและออนไลน์) ยิ่งไปกว่านั้น หลักสูตรในระยะเวลา 5 เทอม จะสร้างและพัฒนาทักษะที่สำคัญสำหรับนักการตลาด ในศตวรรษที่ 21 แห่งยุคดิจิตัล ไม่ว่าจะเป็น การคิดวิเคราะห์, ความคิดสร้างสรรค์, การสื่อสารและการนำเสนอ, ความเป็นผู้นำและการทำงานเป็นทีม

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

หลักสูตรสาขาการตลาดนี้ เหมาะกับผู้ที่ต้องการเป็นนักการตลาดมืออาชีพไม่ว่าจะเป็น ผู้บริหารแบรนด์, ผู้จัดการผลิตภัณฑ์, ผู้บริหารช่องทางจัดจำหน่ายทั้งรีเทลสโตร์และอีคอมเมิร์ซ, Merchandiser, เอเจนซี่โฆษณาสื่อสารการตลาด, นักวิจัยการตลาด รวมถึงผู้ประกอบการที่ใส่ใจและเห็นถึงความสำคัญของกลยุทธ์การตลาดที่จะช่วยสร้างความแข็งแกร่งให้กับแบรนด์ ขยายตลาดและธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน

โอกาสในการทำงานในอนาคต

เส้นทางอาชีพของผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากสาขานี้ ครอบคลุมทุกตำแหน่งงานการตลาด ทั้งด้านแบรนด์ บริหารผลิตภัณฑ์ งานสื่อสารการตลาด วิเคราะห์วิจัยผู้บริโภค นักกลยุทธ์การตลาด ที่ปรึกษาการตลาด ผู้บริหารการตลาดระดับสูง (Chief Marketing Officer)

นักการตลาดมีความสำคัญอย่างยิ่งในทุกธุรกิจและอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็น ธุรกิจค้าปลีก, ธุรกิจออนไลน์-อีคอมเมิร์ซ , เอเจนซี่สื่อสารการตลาด, อุตสาหกรรมการผลิต, ภาคบริการ ไม่ว่าจะเป็นสถาบันการเงิน, โรงแรม, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น

รายละเอียดหลักสูตร

 • ภาคพิเศษ
 • เรียน 3 วันต่อสัปดาห์
 • วันธรรมดา 18.00 – 21.00 น.และ/หรือ
  วันเสาร์ อาทิตย์ 9.00 - 12.00 น. และ/หรือ 13.30 - 16.30 น.
 • ระยะเวลาเรียนตลอดหลักสูตรประมาณ 1ปี 8 เดือน

***ตารางเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมในแต่ละเทอม

ทำไมต้องเรียนสาขาการตลาด
หลักสูตรไทย

สาขาในหลักสูตรไทย

ติดต่อหน่วยรับเข้าศึกษา

 • 662 206 2000 ต่อ 3102 หรือ 3104
 • Line Official: @cmmu
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ทำไมถึงเลือกเรียนที่วิทยาลัยการจัดการ

MK Headline

คลิปพูดคุยสนทนาเส้นทางจากสัตวแพทย์ สู่การเป็นนักการตลาดมืออาชีพ ของคุณหมอออย อัจฉรา รุจิระพงค์ กับ ผศ.ดร.บุญยิ่ง คงอาชาภัทร หัวหน้าสาขาการตลาด วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU)
ติดตามการเคลื่อนไหว งานสัมมนา และกิจกรรมต่างๆ ของสาขาการตลาด เพิ่มเติมในช่องทาง Youture และ Facebook

Marketing Seminar

Marketing Conference ซึ่งเป็นงานแสดงผลงานการศึกษา วิจัย การสำรวจค้นคว้าในเชิงลึก ที่เกี่ยวข้องกับด้านการพัฒนาและบริหารจัดการทางธุรกิจ และมีผลกระทบต่อการดำเนินการทางธุรกิจในปัจจุบัน

ผลงานวิจัย Soft Power Marketing ละมุนยังไงให้สุดปัง โดยนักศึกษา ป.โท สาขาการตลาด (MK) รุ่น 23C
ผลงานวิจัย Marketing to Risk Lover ถอดรหัสความคิด พิชิตใจคนชอบเสี่ยง โดยนักศึกษา ป.โท สาขาการตลาด (MK) รุ่น 23B
ผลงานวิจัย Bragger Marketing การตลาดคนชอบอวด โดยนักศึกษา ป.โท สาขาการตลาด (MK) รุ่น 23A
ผลงานวิจัย NostalVerse การตลาดในอดีต เชื่อมสู่โลกอนาคต (เมื่อ Nostalgia ในวันวาน จะทะยานสู่ Metaverse) โดยนักศึกษา ป.โท สาขาการตลาด (MK) รุ่น 23B

KNOWLEDGE SHARING

#คลาสการตลาด

มาเข้าคลาสการตลาด ผ่านการเปิดมุมมองรีเทลสโตร์ ในรูปแบบ Warehouse Club โดยเรียนรู้ผ่านกลยุทธ์การตลาดและเคล็ดลับความสำเร็จของ Costco ยักษ์ใหญ่ค้าปลีก อันดับ 3 ของโลก และร่วมค้นหาความท้าทายและโอกาสของ Tops Club ในการก้าวขึ้นเทียบชั้นเป็น Costco เมืองไทย
คลาสการตลาดในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ศิริสุข รักถิ่น ผู้ช่วยคณบดีหน่วยแผนและกลยุทธ์ อาจารย์ผู้สอนวิชาการตลาดเชิงกลยุทธ์ และ การจัดการเชิงกลยุทธ์ จะมาเล่าถึงเทคนิควิจัยการตลาดเชิงจิตวิทยา ที่เรียกว่า Projective Technique สำหรับการเจาะลึกอินไซต์ผู้บริโภค
ผลงานวิจัยสารนิพนธ์ Thematic Paper ของ นศ.ปริญญาโท สาขาการตลาด (MK) ในหัวข้อ ปรากฏการณ์การเลือกตั้งผู้ว่าชัชชาติ / เทรนด์การท่องเที่ยวสาวโสด เที่ยวคนเดียวไม่เอี่ยวใคร / ธุรกิจน้ำมันแข่งขันกันอย่างไร / โซจู ซอฟต์พาวเวอร์จากเกาหลี เจาะตลาดเครื่องดื่มไทยอย่างไรดี
Differentiating Brand with Personality มาดูกันว่า กลยุทธ์การสร้างแบรนด์ให้โดดเด่นแตกต่างด้วย Brand Personality ทำกันอย่างไร ผ่านกรณีศึกษาแบรนด์สินค้าในธุรกิจ Sportsware ... เปิดคลาสโดย รศ.ดร.กัญญาภัสส์ ปันจัยสีห์
 • คุณสมบัติของผู้สมัคร

  การศึกษาในระดับปริญญาตรี สำเร็จการศึกษาก่อนวันปิดรับสมัคร
  ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ
  ผลที่ใช้ต้องไม่เกิน 2 ปีหลังจากวันที่สอบ
  1. ทดสอบ TOEFL ITP กับทางวิทยาลัย หรือ
  2. ยื่นผลการสอบ TOEFL ITP คะแนนสูงกว่า 400 คะแนน หรือ ผลสอบ IELTS คะแนนสูงกว่า 3.0

  ประสบการณ์การทำงาน

  หากมีประสบการณ์ในการทำงาน
  จะเป็นประโยชน์ในการสัมภาษณ์และการเรียนในระดับปริญญาโท

  หมายเหตุ ยกเว้นการสอบภาษาอังกฤษ สำหรับ นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากประเทศ สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ออสเตเรีย แคนาดา นิวซีแลนด์ ไอร์แลนด์ แอฟริกาใต้ และ สิงคโปร์

 • โครงสร้างหลักสูตร

  นักศึกษาทุกสาขาวิชาต้องเรียนวิชาแกนครบทั้ง 5 วิชา โดยทั่วไปนักศึกษาจะต้องลงเรียนวิชาบังคับครบทุกวิชาภายใน 3 ภาคการศึกษาแรก นักศึกษาจะสามารถเข้าสอบประมวลความรู้ได้ หลังจากสอบผ่านวิชาแกนครบทั้ง 5 วิชาแล้ว (สำหรับนักศึกษารหัส 64 เป็นต้นไป)

  หมวดวิชาแกน
  (15 หน่วยกิต)
  • Digital Business Management
  • Thai Economy in Global Context
  • Strategic Marketing Management
  • Corporate Finance
  • Contemporary Management
  หมวดวิชาบังคับ (ตามวิชาเอก)
  (12 หน่วยกิต)
  • Consumer Behavior
  • Marketing Communication in the Digital Era
  • Marketing Research
  • Seminar in Marketing
  วิทยานิพนธ์ (15 หน่วยกิต) หรือ
  สารนิพนธ์ (6 หน่วยกิต)
  หมวดวิชาเลือก (ตามวิชาเอก)
  (6-12 หน่วยกิต)
  • New Product and Platform Development
  • Brand Strategy
  • Digital Marketing and Analytics
  • Retail Marketing
  • Big Data Marketing
  • Marketing Innovation
  • Business and Sales Pitching Strategy
  รวม 45 หน่วยกิต
 • การสำเร็จการศึกษา

  1. มีเวลาศึกษาตลอดหลักสูตรไม่เกิน 5 ปีการศึกษา
  2. ศึกษารายวิชาต่างๆ ครบถ้วนตามโครงสร้างของหลักสูตร และได้รับสัญลักษณ์แสดงผลการศึกษา ตามเกณฑ์ที่กำหนด
  3. ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination)
  4. สอบผ่านการป้องกันวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์
  5. ส่ง รูปเล่มวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ ฉบับสมบูรณ์ ที่จัดพิมพ์ตามจำนวนและตามรูปแบบที่วิทยาลัยการจัดการกำหนด
  6. ต้องได้คะแนนสอบภาษาอังกฤษ ตามประกาศของวิทยาลัย
 • คำบรรยายรายวิชา

หัวหน้าสาขา

การตลาด

ผศ.ดร. บุญยิ่ง คงอาชาภัทร

 • 662 206 2000 ต่อ 2113
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • ห้อง 1414 ชั้น 14 อาคารมหิดล ถนนวิภาวดีรังสิต

ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย ตลอดหลักสูตร

รายละเอียด เรียนปรับพื้นฐาน เทอม 1 เทอม 2 เทอม 3 เทอม 4 เทอม 5 รวม
1. ค่าบำรุงการศึกษา - 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 150,000
2. ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 30,000 - - - - - 30,000
3. ค่าหน่วยกิต1 - 24,300 24,300 24,300 24,300 24,300 121,500
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 30,000 54,300 54,300 54,300 54,300 54,300 301,500
Remark
1. นักศึกษาทุกคนต้องลงเรียนไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต ค่าหน่วยกิตข้างต้นไม่รวมค่าหนังสือเรียน (Textbook)
2. ค่าเรียนวิชาเสริมพื้นฐาน (เฉพาะนักศึกษาที่มีความรู้พื้นฐานไม่เพียงพอ)
 • วิชาบัญชี 7,000 บาท
 • วิชาการพัฒนาทักษะด้านการจัดการ 3,000 บาท
 • วิชาภาษาอังกฤษ 7,000 บาท
 • วิชาคณิตศาสตร์ (เฉพาะสาขาการเงิน) 7,000 บาท
 • วิชาสถิติเพื่อการจัดการ (ยกเว้นสาขาการเงิน) 2,000 บาท

ดาวโหลด ตารางค่าใช้จ่าย

หมายเหตุ เอกสารข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า กรุณาติดต่องานสนับสนุนการศึกษาและวิชาการ หากต้องการนำไปใช้อย่างเป็นทางการ

นวลวรรณ แก่นสวาท (พี่ปุ๊ก)
ผู้ประสานงานสาขา

ติดต่อผู้ประสานงานสาขา

หากท่านมีข้อสงสัยในสาขา หรือเนื้อหาวิชาของสาขา กรุณาติดต่อผู้ประสานงานสาขาได้ในเวลาดังต่อไปนี้
 • วันธรรมดา 10.00 - 18.00
 • วันหยุดเสาร์อาทิตย์ 8.30 - 16.30 (ยกเว้นวันหยุดนขัตฤกษ์)
 • 662 206 2000 ext. 3202
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • ชั้น 10 อาคารมหิดล ถนนวิภาวดีรังสิต

ADMISSION CALL CENTER: +662 206 2000 ext. 3102, 3104

STUDY WITH US

We offer a world-class education at
a world-leading university in the center of Bangkok.

Admission Enquiries

For assistance with CMMU admission please contact
69 Vipawadee Rangsit Road
Samsennai, Phayathai District,
Bangkok, Thailand 10400
Tel: 662 206 2000
 • 662 206 2000 ext. 3102 or 3104
 • Line Official: @cmmu
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Follow us

Copyright © 2023 College of Management Mahidol University. All Rights Reserved.